.

          

 

 

                            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o.

                            ul. Nadbrzeżna 5a       58-420 Lubawka

                            ( (75) 74 11 541   ( (75) 74 11 539    ( (75) 746 77 66

                            NIP 614-14-32-064    REGON 230443311    KRS 0000029741